Novinky

22. novembra 2017

Traktor Implement Management Systems (TIM)

Kubota vyvíja vlastný management riadenia, ktorý nemá na trhu obdoby

S vývojom vlastného systému Traktor Implement Management Systems (TIM) – Kubota nastavuje nové technologické štandarty. Riešenie od Kuboty znižuje počet potrebných krokov napríklad pri lisovaní a uľahčuje prácu vodičovi vďaka rozsiahlej automatizácie.
Systém TIM spoločnosti Kubota zabraňuje ľudskej chybe prostredníctvom inteligentnej komunikácie medzi traktorom a prípojným náradím. Vodič nemusí kontrolovať stav balíku a piebeh lisovania, môže se plne spoľahnúť na traktor. Ten plne autonómne, vďaka senzorom umiestnených na prednej časti kabíny, prevádza operácie namiesto vodiča. Ide predovštkým o zastavenie, vyklopenie balíka, rozbiehanie a pod.
Dalšou výhodou systému TIM spoločnosti Kubota je, že vodič je zbavený manuálnej práce a môže sa sústrediť na optimalizáciu výsledkov práce, zatiaľ čo systém automaticky informuje o postupe práce. Pre použitie systému TIM je vyžadovaná technológia triedy 3 – ISOBUS.

Rozdiely medzi prácou so systémem TIM a bez neho
Kroky bez systému TIM:

 1. Sledovanie lisovania
 2. Zastavenie a vyklopenie balíku pri dosiahnutí správnéj veľkosti
 3. Príprava na vyklopenie balíku
 4. Regulácia otáček motora traktora
 5. Otvorenie dvier lisu a vyklopenie balíku
 6. Zatvorenie dvier lisu
 7. Zvýšenie otáčok motora traktora
 8. Zahájenie lisovania

 

Kroky so systémom TIM:

 1. Sledovanie lisovania
 2. Automatizované pracovné kroky vďaka TIM:
 • Zastavenie a vyklopenie balíku pri dosiahnutí správnéj veľkosti
 • Príprava na vyklopenie balíku
 • Regulácia otáček motora traktora
 • Otvorenie dvier lisu a vyklopenie balíku
 • Zatvorenie dvier lisu
 • Zvýšenie otáčok motora traktora
 1. Zahájenie dalšieho lisovania

 

S novým vyvinutým systémom TIM sa Kubota radí medzi priekopníkov, pretože táto inovačná technológia je dodnes zriedka využívaná. Systém TIM bude k dispozícii pre nové traktory Kubota Traktor M7002.

Novinky